Ochrana osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len “OÚ”).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov pre nás dôležitá. Osobné údaje spracúvame v zmysle nižšie uvedených pravidiel.

2. SPRACÚVANIE OÚ

Na tejto internetovej stránke nezbierame osobné údaje. Má informatívny účel, ktorým je prezentácia našich produktov.

Ak, ste nám v minulosti poskytli OÚ, boli vymazané. Ak nám pošlete e-mail s otázkou ohľadne budúcej spolupráce, budeme vám naň odpovedať. Následne bude vaša e-mailová adresa zmazaná.

3. REGISTRÁCIA

Na tejto internetovej stránke nie je možnosť registrácie.

4. TRETIE STRANY

Na tejto internetovej stránke nezbierame osobné údaje, preto žiadne dáta neposkytujeme ani tretím stranám.

5. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Počas návštevy internetovej stránky sa vykonáva základný zber základných štatistických údajov použitím meracieho kódu Google Analytics.

6. IP ADRESA

IP adresy nespracovávame a neuchovávame.